Muutostyöilmoitus

Osakkeenomistajan muutostöistä on ilmoitettava isännöitsijälle

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostöistä etukäteen kirjallisesti taloyhtiölle. Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. Tältä sivulta voit lukea osakkeenomistajan remonttiohjeet, joihin tulee tutustua ennen korjaustöiden alkua. Osakkeenomistajan on huolehdittava siitä, että myös urakoitsija on tutustunut remonttiohjeisiin ja ilmoituslomakkeeseen ja että urakoitsija vakuuttaa noudattavansa niissä annettuja ohjeita. Ennen korjaus- tai muutostyöhön ryhtymistä on osakkeenomistajan sovittava tarkastajan kanssa huoneistossa pidettävän aloituspalaverin ajankohta. Aloituspalaverissa käydään lävitse korjaus- tai muutostyön laajuus ja sovitaan muun muassa mahdollisista välitarkastuksista. 

Remonttiohjeet löydät tästä

Aloituspalaverin ajankohta on sovittava hyvissä ajoin. Aloituspalaverista sopiaksesi ota yhteyttä: Uudenmaan Kiinteistötarkastus Oy, puh. 0400 475 737, https://www.uktarkastus.com/. Tarkastuskustannukset peritään osakkeenomistajalta.


Kylpyhuoneremonteissa on mahdollista saada yhtiöltä korvaus vesieristystyöstä ja -tarvikkeista. Edellä mainitut korvauspäätökset ovat kuitenkin taloyhtiökohtaisia, joten korvausmenettely tulee aina tarkastaa isännöitsijältä. Tältä sivulta löytyvä ilmoituslomake huoneiston muutostyöstä on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloitusajankohtaa isännöintitoimistoon. Ilmoituksen käsittely on pääsääntöisesti maksutonta, mikäli ilmoituslomake on täytetty huolellisesti eikä sen käsittely vaadi lisätietojen pyytämistä. Osakkeenomistajan velvollisuus on toimittaa yhtiölle tarvittavat tarkastus- ja mittauspöytäkirjat sekä valvojan lopputarkastusraportti muutostyön sitä vaatiessa. Mikäli lisätietojen ja/tai tarkastuspöytäkirjojen toimittamisesta täytyy muistuttaa, perimme tästä 30,00 €/kerta. 

Muuta huomioitavaa remontissa

Ilmoitus huoneiston muutostyöstä

Muutostyöilmoituksen voi jättää yhtiölle ainoastaan osakkeenomistaja tai hänen kirjallisesti valtuuttamansa henkilö. Mikäli ilmoituksen jättäjä on joku muu kuin osakkeenomistaja, esimerkiksi asunnon vuokralainen, tulee valtakirja toimittaa/liittää muutostyöilmoituksen liitteeksi. Ilmoitus on jätettävä isännöitsijätoimistolle viimeistään kahta viikkoa ennen suunniteltujen töiden aloittamista.

 

Kaikki tarvittavat tiedot (mm. urakoitsijatiedot) on ilmoitettava taloyhtiölle ennakkoon. Puutteellisesti täytettyä ilmoitusta emme voi käsitellä.

Taloyhtiö- ja yhteystiedot

Lyhyt yleiskuvaus suoritettavista korjaustöistä

Märkätilaremontti
Keittiöremontti
Muu korjaus- ja/tai muutostyö

Työmaasta vastaava henkilö sekä käytetyt urakoitsijat

Työmaasta vastaava henkilö

Rakennusurakoitsija

Vesieristäjä

LVI-urakoitsija

Sähköurakoitsija

Erittely korjaustöistä ja materiaaleista

LVI-työt

Tulee teettää määräysten mukaisesti ammattitaitoisella lvi-alan ammattilaisella

ennallaan
tehdään muutostyö
ei ole
poistettu
jätetty paikalleen
uusittu
ei tehdä mitään
uusittu
ei tehdä mitään

Sähkötyöt

Huom. Sähkötyöt saa suorittaa vain tarvittavat sähköurakointioikeudet omaava urakoitsija. Mikäli sähkövarusteiden sijaintia muutetaan, urakoitsija vakuuttaa tehtävien muutostöiden täyttävän sähköturvallisuusmääräykset. Suoritetuista sähköasennuksista tulee toimittaa käyttöönottotarkastuspöytäkirja.

Märkätilan vesieristys

Vesieristys on tehtävä koko märkätilaan. Työssä on noudatettava vesieristevalmistajan ohjeita ja vesieristemääräyksiä. Taloyhtiön osuus vesieristetyöstä ja tarvikkeista tulee ennakkoon selvittää isännöintitoimistosta. Tarkastusmaksu peritään osakkaalta. Taloyhtiön tarkastusta edellyttävissä muutostöissä on tarkastusaika tilattavissa hyvissä ajoin. Tarkastuksen suorittaa Uudenmaan Kiinteistötarkastus Oy, puh. 0400 475 737. Työn tarkastus on silmämääräinen tarkastus ei vapauta työnsuorittajaa vastuusta eikä siirrä vastuuta korjaustyön onnistumisesta taloyhtiölle. Työn laadusta vastaa työn suorittanut urakoitsija takuun puitteissa sekä tilaaja.

Allekirjoitus

Liitteet

No file selected
No file selected
No file selected
No file selected
No file selected
No file selected
No file selected