Ohjeita asukkaille ja osakkaille

Asunto-osakeyhtiömuotoisessa asumisessa on asioita, joihin asukkaiden
on säännöllisesti kiinnitettävä huomiota tai muutoin on hyvä tietää. Jäljempänä
on listattu näitä asioita muistilistanomaisesti.

Asukkaan velvollisuutena on ilmoittaa havaitsemistaan puutteista
välittömästi huoltoyhtiölle, isännöitsijätoimistoon tai vuokranantajalle.
Asiaan on syytä kiinnittää vakavaa huomiota, sillä ilmoitusvelvollisuuden
laiminlyönti johtaa vahingon sattuessa asukkaan korvausvastuuseen.

Ennen kaikkea tarkoitus on pitää huolta yhteisestä omaisuudesta ja
vähentää asukkaiden maksettavaksi tulevia tarpeettomia kustannuksia, jotka
voidaan välttää tarkkailemalla säännöllisesti asunnon kuntoa.

KUNNOSSAPITOVASTUU

Taloyhtiössä osakkaan ja taloyhtiön välistä vastuunjakoa ohjaa 

asunto-osakeyhtiölaki ja sen perusteella laadittu vastuunjakotaulukko.

PÄÄSÄÄNNÖT

Taloyhtiölle kuuluvat:

• rakennuksen ja sen ulkopuolisten osien kunnossapito
• asunnon rakenteet, eristeet
• lämmitys-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja käyttövesijärjestelmät.

Osakas vastaa:

• asunnon sisäosista (mm. pesualtaat,
pintamateriaalit, kiintokaapit, jää-, viileä- ja pakastinkaapit,
astianpesukone, liesi ja muut kodinkoneet, asunnon saunan kiuas).

Vuokralaisen tulee:

• käyttää ja hoitaa asuntoa siten, etteivät
kiinteistön, rakennuksen tai asunnon osat vaurioidu
• tiedostaa olevansa vastuussa vahingoista,
jotka hän tai hänen vieraansa aiheuttaa
• ilmoittaa vioista tai puutteista viipymättä niitä havaitessaan.

HUOLTOON/YLLÄPITOON LIITTYVÄT ASIAT

• Vuotavista hanoista ja wc-kalusteista on ilmoitettava viipymättä huoltoyhtiölle. (wc-kalusteen vuodon voi helposti tarkastaa siten, että kulhon takaosaan laitetaan pala wc-paperia. Jos paperi kastuu, ovat huuhtelulaitteet huollon tarpeessa).
• Patterien ilmaustarpeesta on ilmoitettava huoltoyhtiölle, joka valvoo patteriverkostoon lisättävän veden määrää vuotojen varalta.
• Ilmanvaihdon poistoventtiilit on asukkaan puhdistettava 1–3 kertaa vuodessa. Työ tehdään irrottamalla venttiili kehyksineen, ei siis pelkkää kartiota venttiilin keskeltä, koska venttiilin säätöasentoa ei saa muuttaa.

• Ikkunoiden yläpuolella olevien korvausilmaventtiilien suodattimet on asukkaan puhdistettava vähintään 2 kertaa vuodessa. Suodattimen voi pestä miedolla pesuaineliuoksella. Korvausilmaventtiilejä ei saa sulkea/tukkia.
• Märkätilojen vesieristeiden tarkastus (jos matto tai laatta kopisee tai on selvästi jostakin kohtaa irti, on asiasta ilmoitettava heti huoltoyhtiölle tai isännöitsijätoimistoon)
Suunniteltaessa kylpyhuoneen kunnostusta, on ennen työn aloitusta otettava aina yhteyttä isännöitsijään taloyhtiön osuuden selvittämiseksi.
• Muutostöistä on ennakkoon tehtävä yhtiölle kirjallinen muutostyöilmoitus.
Lomakkeita saa toimistoltamme tai Muutostyöilmoitus-sivulta.
• Lattiakaivot ja hajulukot on asukkaan puhdistettava 1–3 kertaa vuodessa. 

• Lukkojen ja ovi- ja ikkunasalpojen voitelu tulisi tehdä esim. ikkunanpesun yhteydessä.

• Ikkunoiden ja parvekeovien tiivisteiden kunnon tarkastus, tarvittaessa tiivisteet uusittava.
• Mahdollisten liesituulettimien tai -kupujen suodattimet on asukkaan puhdistettava käytöstä riippuen 2–4 kertaan vuodessa. Teräksisen rasvasuodattimen voi pestä esim. astianpesukoneessa.

• Palovaroittimia on oltava riittävä määrä (1 kpl/ alkava 60 m2) ja niiden patterit on asukkaan vaihdettava säännöllisesti.
• Asukkaan on pidettävä parvekkeet puhtaana lumesta ja jäästä.
• Jokaisessa asunnossa tulee olla oma kotivakuutus asukkaan omaisuuden, kodin ja henkilökohtaisten esineiden turvaamiseksi. Taloyhtiön kiinteistövakuutus korvaa vain kiinteistölle aiheutuneet vahingot, ei yksityisomaisuudelle, irtaimelle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.
• Kaikista asunnon avaimista on pidettävä hyvä huoli, eikä avaimiin tule liittää tunnistetietoja. Jos avaimet katoavat, ota yhteyttä isännöitsijätoimistoon.

HALLINTOON JA JÄRJESTYKSENPITOON LIITTYVÄT ASIAT

• Järjestyksen ja naapurisovun säilyttämiseksi on noudatettava taloyhtiön laatimia järjestyssääntöjä.
• Muutettaessa tai vuokrattaessa huoneistoa on muistettava tehdä muuttoilmoitus myös taloyhtiölle.
• Jätteet täytyy lajitella ohjeiden mukaan ja laittaa oikeisiin astioihin. Jätteet täytyy myös pussittaa ja pussin suut solmia huolellisesti. Jätemaksua peritään jatkossa korotettuna, mikäli jäteastioista löytyy pussittamatonta tai lajittelematonta jätettä. Ongelmajäte, tilaa vievät jätteet ja rakennusjäte on toimitettava kaatopaikalle itse. Lue lisäohjeita lajittelusta.
• Tupakointi yleisissä tiloissa on kielletty.
• Tupakointia parvekkeilla tulisi välttää.
• Saunavuoro-, autopaikka- ja autotallilistoja ylläpidetään isännöitsijätoimistossa kirjanpitäjien toimesta. Autopaikka- ja autotallijonoihin on ilmoittauduttava erikseen. Paikkojen vapautuessa ne jaetaan tietyssä järjestyksessä (pääasiassa Suomen Kiinteistöliiton suosituksen mukaisesti).

JÄRJESTYSHÄIRIÖT

Kerrostalossa ei voi välttyä kokonaan muualta kantautuvista äänistä. Asumisen on katsottu olevan häiritsevää silloin kun epätavallisen äänekäs elämä on jatkuvaa tai toistuvaa ja siitä aiheutuu häiriötä usealle asukkaalle. Esimerkiksi toiseen asuntoon tai porrashuoneeseen kaikuvaa musiikkia tai useita tunteja päivässä haukkuvaa koiraa ei tarvitse sietää. Kotona muutaman kerran vuodessa järjestetyt juhlat eivät sen sijaan ole häiritsevää elämää. Juhlijoidenkin on kuitenkin pienennettävä äänentasoa hiljaisuuden aikaan. On huomaavaista ilmoittaa tulevista juhlista naapureille.


Yleensä elämä taloyhtiöissä sujuu rauhallisesti, mutta mikäli häiriöitä tulee ja asukkaiden oikeutta rauhalliseen ja turvalliseen asumiseen rikotaan, voit
• ilmoittaa häiriöstä poliisille yleiseen hätänumeroon 112
• tai kääntyä suoraan häiriöntuottajan puoleen. Tällöin on suositeltavaa ottaa joku naapuri mukaan tapaamiseen.
• tehdä ilmoituksen häiriöstä isännöitsijätoimistoon kirjallisesti kotisivuillamme olevalla lomakkeella.
• Kirjaa tiedot tapahtumasta (päivämäärä, kellonaika, kesto), häiriön aiheuttajasta ja mahdollisista todistajista!


Asunto-osakeyhtiölaissa on annettu rajallisesti mahdollisuuksia puuttua häiriötilanteisiin, ellei varoitus tuota toivottua muutosta. Käytännössä puuttuminen tarkoittaa huoneiston ottamista taloyhtiön hallintaan. Se on määrämuotoinen oikeudellinen prosessi, jonka aloittamiseksi tarvitaan naapureiden kirjallinen ja valaehtoinen todistus häiriön tuottamisesta.

UUSI OSAKKEENOMISTAJA JA OSAKASREKISTERI

Asunto-osakeyhtiö ylläpitää osakerekisteriä osakkeenomistajista. Osakeomistuksen muutoksen rekisteröimiseksi isännöitsijätoimistoon on toimitettava seuraavat asiakirjat:
• luovutusasiakirja (yleisimmin kauppakirja, osituskirja, perinnönjakokirja)
• jäljennös siirretystä osakekirjasta
• todistus varainsiirtoveron maksusta.


Yleensä kiinteistönvälittäjä toimittaa em. asiakirjat. Ostajan tulee toimittaa kaupan asiakirjat, mikäli kaupassa ei käytetä kiinteistönvälittäjää.
Perintöoikeudellisten saantojen yhteydessä on toimitettava myös perukirja sukuselvityksineen sekä mahdollinen testamentti.
Muista ilmoittaa osoitteesi isännöitsijätoimistoon, jos asut muualla kuin omistamassasi asunnossa.

MUUTTOILMOITUKSEN TEKEMINEN

Muuttoilmoitus on tehtävä isännöitsijätoimistoon mm. oheisista syistä. Pyydämme täyttämään muuttoilmoituksen täällä.


1. Taloyhtiön hallinnon hoito edellyttää tietoa huoneistossa asuvista henkilöistä
2. Nimenmuutos oveen ja alatauluun hoidetaan taloyhtiön toimesta, mutta se edellyttää tietoa huoneistoon muuttavista asukkaista
3. Asukkailta perittävien maksujen oikeudenmukainen määräytyminen edellyttää tietoja asunnossa asuvista henkilöistä
4. Oven avauspalvelu on sallittua vain sellaisille henkilöille, joiden tiedetään asuvan asunnossa
5. Mahdollisen onnettomuuden sattuessa tiedetään, keitä asunnossa asuu
6. Erilaisten todistusten (mm. talonkirjanote) tekeminen edellyttää tietoja asunnossa asuvista henkilöistä.
7. Autopaikka- ja saunavuorovaraukset.

Tiedot tulee antaa sekä sisäänmuuttovaiheessa että pois muuttaessa.
Poismuuton yhteydessä taloyhtiön avaimet (autopaikka yms.) on palautettava isännöitsijätoimistoon.

Muista tehdä verkkopankkitunnuksilla muutostasi ilmoitus myös osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi, taloyhtiölle tehtävän ilmoituksen lisäksi!